Bundeling van 80 jaar ervaring in veiligheid en hospitality 

Als sociaal ondernemers met kennis en ervaring bijdragen aan de doorontwikkeling van lokaal toezicht en handhaving. Dat is het idee waar het allemaal mee begon voor Richard Hijmans, Richard van den Heiligenberg en Ronald van den Bor. Inmiddels is het idee uitgegroeid tot het ontzorgen van BOA-werkgevers met het BOA-dienstencentrum, het optimaliseren van de probleemgerichte aanpak door het versterken van samenwerkingsverbanden en vereenvoudigen van informatiedeling en het bevorderen van burgerparticipatie met het integraal platform Report-App. En we hebben nog veel meer ideeën….