VERSTERKEN LOKAAL TOEZICHT & HANDHAVING

Met het BOA-dienstencentrum maken we toegesneden bedrijfsvoering voor iedere BOA-werkgever toegankelijk. Tegen minimale kosten beschikt u over een gespecialiseerd trainingscentrum, toegesneden personeelsdiensten en gespecialiseerde zorg.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat onze ervaren adviseurs u bij staan om uw eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. 

OPTIMALISEREN PROBLEEMGERICHTE AANPAK

De probleemgerichte aanpak heeft zich inmiddels in de praktijk meer dan eens bewezen. De wirwar aan samenwerkingsverbanden maakt effectief handelen en informatie-uitwisseling echter complex.  Met ons integraal platform Report-App verbinden we partijen en vereenvoudigen we informatie-deling. Met het dashboard creëren we nieuwe inzichten, die we samen met u omzetten in een effectief handelingsrepertoire.

stimuleren BURGREPARTICIPATIE

Veiligheid is een zaak van ons allemaal. De kracht van de aanpak ligt in de wijk. Bewoners, ondernemers, leerkrachten; zij zien zoveel! Met ons integraal platform Report-App hebben gemeenten een krachtig instrument om burgers te informeren en te betrekken. Het maakt niet uit of het gaat om een scheef liggend stoeptegel, rondzwervend huisvuil of ondermijnende activiteiten. Uw burgers kunnen dit allemaal  delen via 1 app!

bevorderen toekomstperspectief

Een uitzichtloze situatie bevordert ondermijning en jeugdige delinquenten. Met onze maatwerk en persoonsgerichte begeleidingstrajecten bieden we gemeenten een instrument om kwetsbare jongeren stap-voor-stap mee te nemen in een persoonlijk ontwikkelingsproces en het creëren van een nieuw toekomstperspectief.